Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal geïntegreerd in de kinderopvang

Binnen de gemeente Tubbergen zijn alle peuterspeelzalen ondergebracht in de peuteropvang. Dit met het oog op dat alle kinderen recht hebben op vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voordat ze naar de basisschool gaan. Onze peuteropvang is dus ook zeer geschikt voor peuters waarvan één van de ouders of beide ouders niet werken. Bij onze peutergroepen op woensdag in onze BSO ruimte bieden wij de mogelijkheid om kinderen in de ochtend maximaal 4,5 uur per week mee te laten draaien met de reguliere dagopvang. Tijdens deze uurtjes wordt met het VVE-programma Uk & Puk gewerkt, waarin allerlei activiteiten aan bod komen, die kinderen langzaam maar spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Pop Puk speelt hierin ook een belangrijke rol.

Veel speelruimte

Peuters kunnen bij ons volop genieten. Door de grote afgeschermde speelruimte kunnen peuters onbelemmerd genieten. Ze voelen zich veilig en vertrouwd en kunnen zich daardoor volop ontwikkelen.

Welke opvang is mogelijk:

  • 's ochtends van 08.45 - 11.45 uur

Alle kinderen sluiten de ochtend af in de kring met een voorleesverhaaltje. Op deze manier wordt de ochtend voor de peuterspeelzaalkinderen afgesloten. Zij gaan met papa of mama naar huis en de andere kinderen gaan aan tafel om brood te eten.

Tegemoetkoming in de kosten

Werkt u niet/allebei niet, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente Tubbergen. U betaalt dan € 2,25 per uur, 40 weken per jaar. Dit geldt voor 2 dagdelen per week, maximaal 4,5 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen peuteropvang.
 

Wilt u meer weten over onze peuteropvang (peuterspeelzaal), neem dan gerust contact op met ons.

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl