Nieuws

02-01-2018

Aandachtsfunctionaris

Binnen onze kinderopvang hebben wij i.v.m. de meldcode kindermishandeling een aandachtsfunctionaris. Indien er signalen binnen onze opvang van b.v. kindermishandeling zijn, dan zal zij hiervan op de... lees verder
02-01-2018

Rondleiding BSO

Kinderen die 4 jaar worden en gebruik willen maken van de BSO, kunnen samen met hun ouder(s) een rondleiding krijgen bij de BSO. U kunt dit kenbaar maken bij één van de pedagogische medewerkers van... lees verder
02-01-2018

Peutergym op woensdagochtend

Ook op de woensdagochtend vindt op de Boerderij peutergym plaats. Naast de peutergym op de vrijdagochtend, die overigens wordt gegeven op indicatie,  kunnen nu ook alle kinderen van de woensdag... lees verder
02-01-2018

Uitbreiding BSO op de woensdag

Naast de opvang die we momenteel al bieden bij de BSO, bieden we ook op woensdag extra opvang aan. Dit omdat de kinderen van groep 1 op woensdag vrij zijn, terwijl de kinderen van groep 2 t/m 8... lees verder
02-01-2018

GGD inspectie

Jaarlijks vinden op alle locatie GGD inspecties plaats. De rapporten van deze inspecties kunt u lezen op onze website onder het vakje GGD.
02-01-2018

Kinderopvang van een hoge kwaliteit brengt kinderen verder op school.

Wat is kinderopvang waard? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een onderzoek gedaan in opdracht van SEO Economische zaken en in opdracht van Brancheorganisatie kinderopvang. Het was geen... lees verder
02-01-2018

Doppen sparen

Op 'De Boerderij' en bij BSO 'De Bengels' sparen we doppen. Het geld wordt gebruikt voor het opleiden van blinde geleide honden. Mocht je met ons mee willen sparen, graag! De doppen kunnen op iedere... lees verder
02-01-2018

Zomersluiting 2018

We willen u alvast informeren over onze Zomersluiting voor het jaar 2018. Kinderopvang De Boerderij en BSO De Bengels zijn gesloten van maandag 13 augustus t/m vrijdag 24 augustus 2018 (week 33 en... lees verder
02-01-2018

Kinderen profiteren van training pedagogisch medewerkers

Werkt training in de voor- en vroegschoolse sector? Volgens hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink is dit één van de belangrijkste vragen uit de pedagogiek. De Duitse onderzoeker Franziska Egert ging... lees verder
02-01-2018

Rijrichting De Boerderij

Nogmaals een verzoek van ouders om u aan de rijrichting te houden rondom Kinderopvang De Boerderij. In onze informatiebrochure vindt u in de huisregels onder 'Parkeren' de volgende regel:  Wilt u uw... lees verder

Pagina's

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl