Meivakantie BSO de Bengels

A.s. dinsdag start de meivakantie bij BSO de Bengels. Week 17 zal in het teken staan van de Koningsspelen. We gaan koekhappen, spijkerpoepen, touwtrekken, zaklopen en nog veel meer oud Hollandse spelen. In week 18 staat het thema ‘Lente’ centraal. We gaan bezig met onze eigen, nieuwe moestuin. Ook gaan we poffertjes bakken, komt er een springkussen bij de BSO te staan, bezoeken we een imker en gaan we gezellig picknicken! Kijk op onze website voor de themabrief! Het beloven twee erg leuke weken te worden.

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl