Ruilbeleid

Kinderopvang De Boerderij hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang (met uitzondering van de flexibele opvangmogelijkheden). Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Kinderopvang De Boerderij biedt deze mogelijkheid. Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang in verband met bijvoorbeeld een vrije dag of vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag. Het ruilen is overigens een service en geen recht.

Reglement omtrent ruilen

 • Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang, mag u de dag of het dagdeel op een ander moment opnemen.
 • U vraagt minimaal 1 week voor de gewenste ruildatum, via het mailadres: info@kinderopvang-deboerderij.nl aan of u kunt ruilen. U krijgt zo snel mogelijk  te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is.
 • Zegt u de opvang af binnen een week voor de opvangdag, dan komt deze opvangdag te vervallen.
 • Ziektedagen zijn geen ruildagen.
 • Weet u vooraf al dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken, dan mag u die ook al eerder ruilen. Als u bijvoorbeeld in juli op vakantie gaat, mag u de opvangdag(en) die dan vervallen, al vanaf 1 januari inzetten. Dit echter met uitzondering van de 2 weken zomersluiting (deze weken worden immers ook niet berekend).
 • Het ruilen geldt per kalenderjaar. Heeft u aan het einde van het jaar (of contract) meer dagen of dagdelen afgenomen dan afgesproken? Geen enkel probleem; die verrekenen we dan volgens de normale procedure. Voor dagen die u niet gebruikt heeft, wordt overigens geen restitutie verleend.
 • Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO, gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) Bevrijdingsdag (in 2020 ).
 • Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat. Als de groep vol is kan het helaas niet, want wij zijn ook aan regels gebonden (leidster-kindratio).
 • Mocht er wel plek zijn op een andere groep, dan zullen wij met ouders in overleg gaan of zij hiermee akkoord gaan. Dit moet schriftelijk door hen bevestigd worden via de mail.
 • De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
 • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u uren van de dagopvang niet gebruiken voor de BSO of andersom.
 • Op de dag dat uw kind eigenlijk opvang zou hebben bij onze kinderopvang, meldt u hem of haar vóór 9.00 uur bij voorkeur per mail af of anders telefonisch. Bij de BSO meldt u uw kind vóór 14.00 uur af. Afmelden kan op telefoonnummer; 0546-631618 of per mail naar info@kinderopvang-deboerderij.nl.
 • Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruildag aan een andere ouder kan worden aangeboden.

Het laatste nieuws

Loesloket

22-11
Voor tips over opvoeden kijk dan eens op het Loesloket. www.loes.nl. Geef hier aan in welke gemeente je woont en je krijgt het laatste opvoedingsnieuws uit je eigen omgeving.

Rondleiding BSO

02-01
Kinderen die 4 jaar worden en gebruik willen maken van de BSO, kunnen samen met hun ouder(s) een rondleiding krijgen bij de BSO. U kunt dit kenbaar maken bij één van de pedagogische medewerkers van de peutergroepen of loop gerust even binnen op kanto... lees verder

GGD inspectie

02-01
Jaarlijks vinden op alle locatie GGD inspecties plaats. De rapporten van deze inspecties kunt u lezen op onze website onder het vakje GGD.

Kinderopvang van een hoge kwal...

02-01
Wat is kinderopvang waard? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een onderzoek gedaan in opdracht van SEO Economische zaken en in opdracht van Brancheorganisatie kinderopvang. Het was geen verrassing wat er uit het onderzoek kwam. Kinderopvang... lees verder
Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl