Locaties

Kinderopvang De Boerderij heeft 3 locaties. Eentje voor dagopvang, eentje voor peuteropvang en eentje voor buitenschoolse opvang. De dagopvang bevindt zich in het buitengebied, aan de rand van het dorp Geesteren, op een echte boerderij.

De buitenschoolse opvang, BSO De Bengels, heeft haar huisvesting in basisschool St. Aloysius.  Peuteropvang De Bengeltjes bevindt zich in de groepsruimte van de jongste kinderen van BSO De Bengels in de Aloysiusschool.

Bereikbaarheid

U kunt de locaties telefonisch bereiken op:

Kinderopvang De Boerderij                           0546-631618

Peuteropvang De Bengeltjes                        0546-604245

BSO De Bengels                                           0546-604245

Landelijk Register Kinderopvang

Elke locatie heeft haar eigen registratienummer welke u nodig heeft voor een aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang De Boerderij                          116012936

Peuteropvang De Bengeltjes                        213532025

BSO De Bengels (locatie Aloysiusschool)    218521819

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl