Data vergaderingen Oudercommissie

De Centrale Oudercommissie van Kinderopvang De Boerderij, Peuteropvang De Bengeltjes en BSO De Bengels vergaderen in 2023 op:

Maandag 16 januari

Maandag 17 april

Maandag 3 juli

Maandag 13 november

De vergaderingen zijn vanaf 19.30 uur op De Boerderij.

De notulen van de vergaderingen zijn via de Oudercommunicatie app voor alle ouders in te zien.

Lijkt het u leuk om één van de vergaderingen bij te wonen als toehoorder, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen bij de voorzitter van de Centrale Oudercommissie, Aniek Nijhuis. U kunt een mail sturen naar oudercommissie@kinderopvang-deboerderij.nl

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl