De Boerderij

Kinderopvang op de boerderij, midden tussen het groen. Spelen in de natuur, knuffelen met dieren en veel beweging voor de kinderen. Dit biedt kinderen veel voordelen. Kinderopvang De Boerderij
is een kleinschalige, duurzame, professionele kinderopvang aan de rand van het dorp Geesteren. Naast het melkveebedrijf bevindt de kinderopvang zich op een echte boerderij. De dagopvang is bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar.

We doen het wat anders en daar zijn we best een beetje trots op

Bijna twaalf jaar geleden zijn wij begonnen met onze kinderopvang. Op de plek waar vroeger de oude deel stond, staat nu een moderne accomodatie voor de opvang van de kinderen. Inmiddels hebben we 2 babygroepen en 2 peutergroepen. In een afgeschermde omgeving met heel veel ruimte, dieren en natuur kunnen kinderen zich volop bewegen. Doordat de speelruimtes volledig zijn afgeschermd, kunnen kinderen onbelemmerd spelen. Kortom: een veilige en liefdevolle omgeving om uw kind te laten groeien.

Elke dag naar de stal
Voor de kinderen is er een afgeschermde wei met kleine dieren, zoals kippen en konijnen en op het erf zijn onze poezen Brommetje en Stampertje samen met hond Timmie te vinden. En uiteraard is er nog de stal met koeien en kalfjes. ’s Ochtends is er gelegenheid om in groepen, onder begeleiding van pedagogisch medewerk(st)ers, te 'helpen' bij de verzorging van deze dieren. Het op jonge leeftijd betrekken van de kinderen bij het voeren van dieren heeft vooral een positieve invloed op sociaal gebied. Ze leren zich in te leven in meer dan alleen zichzelf. Spelenderwijs krijgen ze steun bij het verkrijgen van positieve normen en waarden.

Samen met andere kinderen van dezelfde leeftijd in een groep en toch voor ieder kind aparte zorg en aandacht. 'De Boerderij' heeft met haar professionele werkwijze, kleurstelling en inrichting een klimaat weten te scheppen dat kinderen aanspreekt en goeddoet. Op persoonlijke wijze bieden wij de kinderen veiligheid, geborgenheid en ritme.

VVE programma Uk & Puk
Op alle groepen wordt gewerkt met het Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) programma Uk & Puk. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Wilt u meer weten over dit VVE programma, klik dan op VVE Uk & Puk .

BSO
In onze beginjaren was ook de buitenschoolse opvang op de Boerderij. Maar door de enorme groei van het aantal BSO-kinderen, werden wij genoodzaakt een locatie dichterbij het dorp te zoeken. Vanaf januari 2016 hebben we deze locatie gevonden in één van de vleugels van de Aloysiusschool in Geesteren. Deze locatie is huiselijk en gezellig ingericht, zodat een kind zich na schooltijd kan ontspannen en zich hier thuis kan voelen. Het mooie schoolplein biedt ruimte voor alle kinderen om lekker te spelen en bewegen, wat wij erg belangrijk vinden. We zijn hier gestart met drie groepen; 'De Deugnieten', 'De Donderstenen' en 'De Belhamels'. Onze jongste kinderen spelen bij 'De Deugnieten' (groep 1 t/m 3), de kinderen uit de groepen 3 t/m 5 spelen bij 'De Donderstenen' en onze oudste kinderen (groep 5 t/m 8) spelen bij 'De Belhamels'. Iedere groep is aangepast op de leeftijd van het kind.

Voor meer informatie over de BSO klik dan HIER.

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl