Waterpokken

Wanneer waterpokken heerst op de groepen, dan wordt u middels een briefje op de deur hiervan op de hoogte gesteld. 
De GGD heeft een folder beschikbaar met belangrijke informatie over waterpokken. Klik HIER om deze folder te bekijken.

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl