VVE Uk & Puk

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Het activiteitenprogramma Uk & Puk is een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode en  is  gericht op de vier ontwikkelingsgebieden: taal-spraakontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling  en beginnende rekenprikkels.
Het mooiste hiervan is dat we merken dat we bij veel activiteiten de echte boerderij en het ‘buiten’ kunnen betrekken, zodat kinderen nog meer kunnen ervaren en daardoor beleven, waardoor woorden meer inhoud krijgen’. Klik HIER voor een filmpje over Uk & Puk.

Puk, het vriendje van de kinderen

De VVE-methode ‘Uk & Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van kinderen staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bv. nieuwe schoenen of hij is verkouden. Via Puk worden kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen.  Kinderen leren door te spelen allerlei nieuwe vaardigheden. Het belangrijkste voor kinderen is dat ze door te spelen heel veel leren. De pedagogisch medewerksters weten wat we aanbieden en waarom we dat doen, waardoor kinderen zich beter kunnen ontplooien. Het is erg leuk om te zien hoe creatief de medewerksters zijn in het bedenken van de verschillende speelhoeken. Dit is echt een meerwaarde geworden op de groepen.  Eén hoekje is altijd ingericht met materialen rond het thema waar we mee werken. Bijvoorbeeld rond Kerstmis. Er staat een kerstboom die de knderen mogen versieren. En Puk ziet er heel mooi uit met Kerst. Hij krijgt echte kerstkleding aan. Kerst is een feest van sfeer, gezelligheid en samen lekker eten. Daarom hebben wij dit gekoppeld aan het Uk & Puk thema ‘Eet Smakelijk’. In deze periode zullen we  o.a. met de kinderen kerstkoekjes gaan bakken en zal er een kerstmaaltijd zijn, waarbij de kinderen verschillende etenswaren kunnen proeven. Door op deze manier te werk te gaan,  zien de medewerksters eerder waar een kind staat in zijn ontwikkeling en waar een kind extra hulp bij nodig heeft. Zo zijn het hele jaar door allerlei thema’s die aan de orde komen.  

Doorgaande lijn

Uk & Puk sluit heel goed aan op de leermethode Schatkist/Onderbouwd, dat door de basisscholen in de gemeente Tubbergen wordt gebruikt, zodat onze peuters straks in een doorgaande lijn veilig en vertrouwd de overgang naar de basisschool kunnen maken.

VVE-overleggen

Twee keer per jaar vindt er een bestuurlijk VVE-overleg plaats met de gemeente Tubbergen en alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Tubbergen. Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de basisschool in Geesteren en Langeveen om de doorstroming van  kinderopvang naar basisschool zo soepel mogelijk voor de kinderen te laten verlopen. Ook komt de JGZ verpleegkundige 2 keer per jaar op de kinderopvang kijken. Dit wordt altijd tijdig aan gegeven. Mocht u als ouder een ontwikkelings- of opvoedingsvraag hebben richting haar, dan kan deze altijd door de pedagogisch medewerk(st)er met de verpleegkundige besproken worden.

Tien thema's van Uk & Puk

  1. Welkom Puk!
  2. Knuffels
  3. Hatsjoe!
  4. Hoera!
  5. Wat heb jij aan vandaag?
  6. Regen
  7. Dit ben ik
  8. Eet smakelijk!
  9. Reuzen en kabouters
  10. Oef, wat warm!

Activiteiten Uk & Puk

Pegagogisch medewerkers kunnen per thema diverse activiteiten uitvoeren, waarmee zij de totale ontwikkeling van kinderen stimuleren. De taal-, sociaal/emotionele- en motorische ontwikkeling komen in elk thema ruim aan bod. Per thema kunnen activiteiten in de grote of in de kleine groep worden gedaan, maar ook met individuele kinderen. De activiteiten vinden vooral plaats binnen bestaande situaties zoals tijdens de verzorgings- en spelmomenten. De eigen inbreng van het kind is een belangrijk onderdeel in elke activiteit. De activiteiten zijn zo beschreven dat baby’s, dreumesen en peuters op hun eigen manier kunnen meedoen. Bijvoorbeeld bij de activiteit 'Schone kleren voor Puk', spelen de baby’s met kleren in een wasmand. Elke baby speelt op zijn eigen manier. De één voelt aan de verschillende stoffen, de ander gooit alles uit de wasmand en de volgende stopt het er weer in. Uitgangspunt bij elke activiteit is dat de kinderen veel eigen inbreng hebben. Bij de peuters heeft Puk een grote rol in de activiteit. Puk heeft geknoeid, zijn kleren zijn vies. Er wordt een probleem geïntroduceerd en hoe lossen de peuters dat op? Uit de wasmand zoeken ze schone kleren voor Puk. Maar welke kleren passen? Wat is te groot en wat te klein?

Opleiding

Alle pedagogisch medewerkers hebben de 2-jarige opleiding UK & Puk gevolgd en met succes afgerond. Sinds mei 2014 zijn wij de 1e kinderopvangorganisatie in de gemeente Tubbergen die officieel Uk & Puk gecertificeerd is.

Kijk voor nog meer informatie onder Peuteropvang of Peuterspeelzaal.

Het laatste nieuws

Peuteropvang de Bengeltjes

01-07
Peuteropvang de Bengeltjes: Kinderopvang De Boerderij is gestart met een VVE-peutergroep in de BSO-ruimte van de Aloysiusschool.  Peuteropvang De Bengeltjes, zoals de groep heet, zal gebruik maken van de ruimte, waar de jongste BSO-kinderen zitten, a... lees verder

Rijsnelheid kinderopvang de Bo...

23-04
We willen jullie nog even herinneren aan de rijsnelheid bij de Boerderij. Graag stapvoets rijden wanneer de parkeerplaats wordt opgereden. Rond breng- en haaltijden is het druk, lopen kinderen rondom de auto’s en dan is het fijn dat er stapvoets word... lees verder

Aandachtsfunctionaris

02-01
Binnen onze kinderopvang hebben wij i.v.m. de meldcode kindermishandeling een aandachtsfunctionaris. Indien er signalen binnen onze opvang van b.v. kindermishandeling zijn, dan zal zij hiervan op de hoogte gesteld worden. Zij zal meedenken in de stap... lees verder

Aanmelden basisschool

02-01
Ouders kunnen hun kind het hele jaar door aanmelden bij een basisschool. Dit kan voor de Aloysiusschool in Geesteren via onderstaande link en het daaraan gekoppelde formulier. Zodra uw kind drie jaar is geweest, kunt u uw zoon of dochter aanmelden.... lees verder
Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl