Veel gemaakte fouten kinderopvangtoeslag

Veelgemaakte fouten bij kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Hartstikke fijn toch? Maar niet als u achteraf veel geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Hieronder staan de  5 veelgemaakte fouten en tips om terugbetalingen te voorkomen.

1. Er is geen recht op kinderopvangtoeslag

Een inkoppertje misschien: er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Een belangrijke voorwaarde is dat u en uw eventuele toeslagpartner werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringcursus volgen. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat en dat u een eigen bijdrage betaalt. Als uw kinderopvang geregistreerd is, vindt u deze terug in het Landelijk Register Kinderopvang. Check altijd eerst of u wel recht heeft op de toeslag!

2. Niet op tijd aangevraagd

Wees op tijd: vraag de toeslag binnen 3 maanden aan na de maand waarin u recht hebt gekregen op kinderopvangtoeslag. Voorbeeld: Uw kind gaat vanaf 1 april 2019 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2019 kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt u de toeslag pas in september 2019 aan? Dan krijgt u toeslag vanaf 1 juni 2019. De toeslag voor april en mei loopt u dus mis.

U vraagt de toeslag aan via Mijn toeslagen. Bij de aanvraag heeft u de volgende papieren nodig: de DigiD van uzelf en uw eventuele toeslagpartner, gegevens over uw inkomen (jaaropgave/ belastingaangifte of loonstroken) en de opvanggegevens (uurtarief, (gemiddeld) aantal uren opvang per maand en het registratienummer van de kinderopvanginstelling).

3. Verkeerd inkomen doorgegeven

De Belastingdienst gaat uit van het inkomen dat u zelf doorgeeft. Geeft u een te laag inkomen door? Dan moet u later geld terugbetalen. Dit kan flink oplopen!

Hoe moet het dan wel? Bereken waar u recht op heeft aan de hand van uw toetsingsinkomen. Dit is uw bruto jaarinkomen waar de aftrekbare kosten nog vanaf gaan. Deze aftrek gebeurt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. U vindt uw toetsingsinkomen terug in uw belastingaangifte en op uw jaaropgave.

Is uw inkomen anders dan vorig jaar?

Dan kunt u uw toetsingsinkomen het beste berekenen aan de hand van uw loonstroken van het huidige jaar. Let er dan op, dat u óók uw vakantiegeld, 13e maand of bonus meeneemt in de berekening. Op de website van de Belastingdienst vindt u een rekenhulp om uw toetsingsinkomen te berekenen.

Let op: ga bij uw berekeningen altijd uit van uw inkomen voor loonheffing.

Tip: rond de schatting van uw toetsingsinkomen naar boven af. Zo loopt u minder risico om teveel toeslag te ontvangen.

Is uw inkomen wisselend?

Als u de ene maand meer inkomen heeft dan de andere maand, kunt u het beste een schatting maken van uw toetsingsinkomen. Hiervoor berekent u uw gemiddelde inkomen over een periode van minimaal 6 maanden.

Tip: rond de schatting van uw toetsingsinkomen naar boven af. Zo loopt u minder risico om teveel toeslag te ontvangen.

4. Wijzigingen niet doorgeven

Bij werkloosheid heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Bij andere wijzigingen is het belangrijk dat u deze binnen 4 weken doorgeeft aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Geef het door als de kinderopvang stopt, uw kind wisselt van opvangsoort of instelling, het uurtarief wijzigt of het aantal opvanguren dat u afneemt verandert.

5. U vergeet het daadwerkelijk aantal afgenomen uren door te geven bij flexibele opvang

In sommige gevallen spreekt u met de kinderopvanginstelling af om flexibele opvang af te nemen. U neemt geen vaste uren af. Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kunt u dan het beste uitgaan van een gemiddeld aantal uren dat u iedere maand verwacht af te nemen. Aan het einde van de maand weet u hoeveel uren u daadwerkelijk heeft afgenomen. U kunt dit maandelijks wijzigen via Mijn Toeslagen, maar dit kan ook aan het einde van het jaar.

Tip: Neem je minder uren af dan je bij de aanvraag kinderopvangtoeslag (gemiddeld) vanuit bent gegaan en/of heb je dit te laat doorgegeven? Zet een deel van de kinderopvangtoeslag die je ontvangt apart op een spaarrekening. Zo kun je de terugbetaling die je straks ontvangt direct terugbetalen.

Het laatste nieuws

Peuteropvang de Bengeltjes

01-07
Peuteropvang de Bengeltjes: Kinderopvang De Boerderij is gestart met een VVE-peutergroep in de BSO-ruimte van de Aloysiusschool.  Peuteropvang De Bengeltjes, zoals de groep heet, zal gebruik maken van de ruimte, waar de jongste BSO-kinderen zitten, a... lees verder

Rijsnelheid kinderopvang de Bo...

23-04
We willen jullie nog even herinneren aan de rijsnelheid bij de Boerderij. Graag stapvoets rijden wanneer de parkeerplaats wordt opgereden. Rond breng- en haaltijden is het druk, lopen kinderen rondom de auto’s en dan is het fijn dat er stapvoets word... lees verder

Aandachtsfunctionaris

02-01
Binnen onze kinderopvang hebben wij i.v.m. de meldcode kindermishandeling een aandachtsfunctionaris. Indien er signalen binnen onze opvang van b.v. kindermishandeling zijn, dan zal zij hiervan op de hoogte gesteld worden. Zij zal meedenken in de stap... lees verder

Aanmelden basisschool

02-01
Ouders kunnen hun kind het hele jaar door aanmelden bij een basisschool. Dit kan voor de Aloysiusschool in Geesteren via onderstaande link en het daaraan gekoppelde formulier. Zodra uw kind drie jaar is geweest, kunt u uw zoon of dochter aanmelden.... lees verder
Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl