Veel gemaakte fouten kinderopvangtoeslag

Veelgemaakte fouten bij kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Hartstikke fijn toch? Maar niet als u achteraf veel geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Hieronder staan de  5 veelgemaakte fouten en tips om terugbetalingen te voorkomen.

1. Er is geen recht op kinderopvangtoeslag

Een inkoppertje misschien: er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Een belangrijke voorwaarde is dat u en uw eventuele toeslagpartner werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringcursus volgen. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat en dat u een eigen bijdrage betaalt. Als uw kinderopvang geregistreerd is, vindt u deze terug in het Landelijk Register Kinderopvang. Check altijd eerst of u wel recht heeft op de toeslag!

2. Niet op tijd aangevraagd

Wees op tijd: vraag de toeslag binnen 3 maanden aan na de maand waarin u recht hebt gekregen op kinderopvangtoeslag. Voorbeeld: Uw kind gaat vanaf 1 april 2019 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2019 kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt u de toeslag pas in september 2019 aan? Dan krijgt u toeslag vanaf 1 juni 2019. De toeslag voor april en mei loopt u dus mis.

U vraagt de toeslag aan via Mijn toeslagen. Bij de aanvraag heeft u de volgende papieren nodig: de DigiD van uzelf en uw eventuele toeslagpartner, gegevens over uw inkomen (jaaropgave/ belastingaangifte of loonstroken) en de opvanggegevens (uurtarief, (gemiddeld) aantal uren opvang per maand en het registratienummer van de kinderopvanginstelling).

3. Verkeerd inkomen doorgegeven

De Belastingdienst gaat uit van het inkomen dat u zelf doorgeeft. Geeft u een te laag inkomen door? Dan moet u later geld terugbetalen. Dit kan flink oplopen!

Hoe moet het dan wel? Bereken waar u recht op heeft aan de hand van uw toetsingsinkomen. Dit is uw bruto jaarinkomen waar de aftrekbare kosten nog vanaf gaan. Deze aftrek gebeurt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. U vindt uw toetsingsinkomen terug in uw belastingaangifte en op uw jaaropgave.

Is uw inkomen anders dan vorig jaar?

Dan kunt u uw toetsingsinkomen het beste berekenen aan de hand van uw loonstroken van het huidige jaar. Let er dan op, dat u óók uw vakantiegeld, 13e maand of bonus meeneemt in de berekening. Op de website van de Belastingdienst vindt u een rekenhulp om uw toetsingsinkomen te berekenen.

Let op: ga bij uw berekeningen altijd uit van uw inkomen voor loonheffing.

Tip: rond de schatting van uw toetsingsinkomen naar boven af. Zo loopt u minder risico om teveel toeslag te ontvangen.

Is uw inkomen wisselend?

Als u de ene maand meer inkomen heeft dan de andere maand, kunt u het beste een schatting maken van uw toetsingsinkomen. Hiervoor berekent u uw gemiddelde inkomen over een periode van minimaal 6 maanden.

Tip: rond de schatting van uw toetsingsinkomen naar boven af. Zo loopt u minder risico om teveel toeslag te ontvangen.

4. Wijzigingen niet doorgeven

Bij werkloosheid heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Bij andere wijzigingen is het belangrijk dat u deze binnen 4 weken doorgeeft aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Geef het door als de kinderopvang stopt, uw kind wisselt van opvangsoort of instelling, het uurtarief wijzigt of het aantal opvanguren dat u afneemt verandert.

5. U vergeet het daadwerkelijk aantal afgenomen uren door te geven bij flexibele opvang

In sommige gevallen spreekt u met de kinderopvanginstelling af om flexibele opvang af te nemen. U neemt geen vaste uren af. Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kunt u dan het beste uitgaan van een gemiddeld aantal uren dat u iedere maand verwacht af te nemen. Aan het einde van de maand weet u hoeveel uren u daadwerkelijk heeft afgenomen. U kunt dit maandelijks wijzigen via Mijn Toeslagen, maar dit kan ook aan het einde van het jaar.

Tip: Neem je minder uren af dan je bij de aanvraag kinderopvangtoeslag (gemiddeld) vanuit bent gegaan en/of heb je dit te laat doorgegeven? Zet een deel van de kinderopvangtoeslag die je ontvangt apart op een spaarrekening. Zo kun je de terugbetaling die je straks ontvangt direct terugbetalen.

Het laatste nieuws

Tijd van teken en processierup...

23-04
Het is bijna mei en we gaan de tijd van de teken en processierups weer in. Van een tekenbeet kun je ziek worden. Controleer daarom jezelf en je kind(eren) op tekenbeten nadat je ‘in het groen’ bent geweest. Ben je gebeten door een teek, dan is het be... lees verder

SamenLoopvoorHoop KINDERLOOP

23-04
Tijdens de SamenLoopvoorHoop zal tevens een kinder-loop georganiseerd worden. De Kinderloop is een korte versie van de Samenloop in 24 minuten en zal op zaterdag 21 september zijn. De jonge deelnemers krijgen aan de start een paars SamenLoop T-shirt... lees verder

Jumping Schröder

23-04
Van donderdag 23 mei t/m zaterdag 26 mei vindt Jumping Schröder in Tubbergen plaats. Wij zullen hier zaterdags en zondags ook aanwezig zijn om leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen.

Meivakantie BSO de Bengels

23-04
A.s. dinsdag start de meivakantie bij BSO de Bengels. Week 17 zal in het teken staan van de Koningsspelen. We gaan koekhappen, spijkerpoepen, touwtrekken, zaklopen en nog veel meer oud Hollandse spelen. In week 18 staat het thema ‘Lente’ centraal. We... lees verder
Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl