Veel gemaakte fouten kinderopvangtoeslag

De 5 veelgemaakte fouten:

 1. Geen recht op kinderopvangtoeslag
 2. Niet op tijd aangevraagd
 3. Verkeerd inkomen doorgegeven
 4. Wijzigingen niet doorgegeven
 5. Bij flexibele opvang: de afgenomen uren niet doorgegeven

Geen recht op kinderopvangtoeslag

Controleer op de website van de Belastingdienst of u wel recht heeft op de kinderopvangtoeslag.

De belangrijkste voorwaarden:

 • U en uw partner werken, volgen een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Zoek de opvang op in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • U betaalt een eigen bijdrage voor de kinderopvang.

Niet op tijd aangevraagd

Vraag de toeslag op tijd aan via Mijn toeslagen. Dus binnen 3 maanden na de maand waarin u recht heeft gekregen op kinderopvangtoeslag.

Voorbeeld:

U heeft vanaf 1 januari 2022 recht op kinderopvangtoeslag. Vraag de toeslag dan op zijn laatst op 30 april aan. Als u de toeslag pas in mei aanvraagt, dan ontvangt u hem pas vanaf 1 februari. Zonde om een maand toeslag mis te lopen!

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

 • DigiD van uzelf en uw partner (als u die heeft)
 • Gegevens over uw inkomen , bijvoorbeeld een jaaropgave, belastingaangifte of loonstroken
 • Opvanggegevens, bijvoorbeeld het uurtarief, (gemiddeld) aantal uren opvang per maand en het registratienummer van de kinderopvanginstelling

Verkeerd inkomen doorgegeven

Geef het juiste inkomen door via Mijn toeslagen. Want de Belastingdienst gaat uit van het inkomen dat u zelf doorgeeft. U moet hiervoor uw toetsingsinkomen doorgeven. Uw toetsingsinkomen vindt u terug in uw belastingaangifte als ‘verzamelinkomen’. Het is gelijk aan uw bruto jaarinkomen (dat op uw jaaropgave staat) min eventuele aftrekkosten.

Uw inkomen is anders dan vorig jaar

Bereken uw toetsingsinkomen aan de hand van uw loonstroken van dit jaar. Gebruik hiervoor uw inkomen voor loonheffing. Neem ook uw vakantiegeld, 13e maand of bonus mee in de berekening.

Door naar boven af te ronden, loopt u minder risico om toeslag te moeten terugbetalen.

Uw inkomen is wisselend

Heeft u de ene maand een hoger inkomen dan de andere, dan kunt u het beste een schatting maken van uw toetsingsinkomen. Hiervoor berekent u uw gemiddelde inkomen over een periode van minimaal 6 maanden.

Voorbeeld:

U heeft in de afgelopen 6 maanden in 3 maanden € 1.500,- bruto aan inkomen gehad, 2 keer € 1.600,- bruto en 1 keer € 1.200,- bruto.

Gemiddeld inkomen berekenen: het totaal aan inkomen (= € 8.900,-) gedeeld door 6 (maanden) = Gemiddeld € 1.484,- bruto per maand.

Toetsingsinkomen berekenen: € 1.484,- x 12 + 8% vakantiegeld = 19.233,-.

Ga bij uw berekeningen altijd uit van uw inkomen voor loonheffing. Door naar boven af te ronden, loopt u minder risico om toeslag te moeten terugbetalen.

Wijzigingen niet doorgegeven

Door wijzigingen op tijd door te geven, voorkomt u dat u teveel kinderopvangtoeslag ontvangt.

Bij werkloosheid heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Geef alle andere wijzigingen binnen 4 weken door aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen:

 • als de kinderopvang stopt
 • uw kind naar een andere soort opvang of andere organisatie gaat,
 • het uurtarief verandert
 • het aantal opvanguren verandert.

Tip: vul alvast de 4e verjaardag van uw kind in als einddatum. Dan kunt u dit niet meer vergeten door te geven.

Bij flexibele opvang: de afgenomen uren niet doorgegeven

Met flexibele opvang neemt u geen vaste uren af. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, kunt u in dat geval het beste uitgaan van het gemiddeld aantal uren dat u verwacht af te nemen.

Daarna geeft u steeds aan het einde van de maand door via Mijn toeslagen hoeveel uren u echt heeft afgenomen.

Voor de nieuwe maand zet u het aantal af te nemen uren weer op het gemiddelde aantal uren.

Neemt u minder uren af dan u bij de aanvraag kinderopvangtoeslag hebt vermeld? Of heeft u dit te laat doorgegeven? Zet dan een deel van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt apart op een spaarrekening. Dat is handig als u straks de toeslag moet terugbetalen.

Terugbetalen van kinderopvangtoeslag

Oei, er is toch iets misgegaan. U moet veel geld terugbetalen. Wat nu? De Belastingdienst biedt altijd de mogelijkheid van een betalingsregeling. Als dit maandbedrag te hoog is, dan kunt u een verzoek indienen voor een persoonlijke betalingsregeling.

 

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl