Veel gemaakte fouten kinderopvangtoeslag

Veelgemaakte fouten bij kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Hartstikke fijn toch? Maar niet als u achteraf veel geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Hieronder staan de  5 veelgemaakte fouten en tips om terugbetalingen te voorkomen.

1. Er is geen recht op kinderopvangtoeslag

Een inkoppertje misschien: er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Een belangrijke voorwaarde is dat u en uw eventuele toeslagpartner werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringcursus volgen. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat en dat u een eigen bijdrage betaalt. Als uw kinderopvang geregistreerd is, vindt u deze terug in het Landelijk Register Kinderopvang. Check altijd eerst of u wel recht heeft op de toeslag!

2. Niet op tijd aangevraagd

Wees op tijd: vraag de toeslag binnen 3 maanden aan na de maand waarin u recht hebt gekregen op kinderopvangtoeslag. Voorbeeld: Uw kind gaat vanaf 1 april 2019 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2019 kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt u de toeslag pas in september 2019 aan? Dan krijgt u toeslag vanaf 1 juni 2019. De toeslag voor april en mei loopt u dus mis.

U vraagt de toeslag aan via Mijn toeslagen. Bij de aanvraag heeft u de volgende papieren nodig: de DigiD van uzelf en uw eventuele toeslagpartner, gegevens over uw inkomen (jaaropgave/ belastingaangifte of loonstroken) en de opvanggegevens (uurtarief, (gemiddeld) aantal uren opvang per maand en het registratienummer van de kinderopvanginstelling).

3. Verkeerd inkomen doorgegeven

De Belastingdienst gaat uit van het inkomen dat u zelf doorgeeft. Geeft u een te laag inkomen door? Dan moet u later geld terugbetalen. Dit kan flink oplopen!

Hoe moet het dan wel? Bereken waar u recht op heeft aan de hand van uw toetsingsinkomen. Dit is uw bruto jaarinkomen waar de aftrekbare kosten nog vanaf gaan. Deze aftrek gebeurt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. U vindt uw toetsingsinkomen terug in uw belastingaangifte en op uw jaaropgave.

Is uw inkomen anders dan vorig jaar?

Dan kunt u uw toetsingsinkomen het beste berekenen aan de hand van uw loonstroken van het huidige jaar. Let er dan op, dat u óók uw vakantiegeld, 13e maand of bonus meeneemt in de berekening. Op de website van de Belastingdienst vindt u een rekenhulp om uw toetsingsinkomen te berekenen.

Let op: ga bij uw berekeningen altijd uit van uw inkomen voor loonheffing.

Tip: rond de schatting van uw toetsingsinkomen naar boven af. Zo loopt u minder risico om teveel toeslag te ontvangen.

Is uw inkomen wisselend?

Als u de ene maand meer inkomen heeft dan de andere maand, kunt u het beste een schatting maken van uw toetsingsinkomen. Hiervoor berekent u uw gemiddelde inkomen over een periode van minimaal 6 maanden.

Tip: rond de schatting van uw toetsingsinkomen naar boven af. Zo loopt u minder risico om teveel toeslag te ontvangen.

4. Wijzigingen niet doorgeven

Bij werkloosheid heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Bij andere wijzigingen is het belangrijk dat u deze binnen 4 weken doorgeeft aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Geef het door als de kinderopvang stopt, uw kind wisselt van opvangsoort of instelling, het uurtarief wijzigt of het aantal opvanguren dat u afneemt verandert.

5. U vergeet het daadwerkelijk aantal afgenomen uren door te geven bij flexibele opvang

In sommige gevallen spreekt u met de kinderopvanginstelling af om flexibele opvang af te nemen. U neemt geen vaste uren af. Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kunt u dan het beste uitgaan van een gemiddeld aantal uren dat u iedere maand verwacht af te nemen. Aan het einde van de maand weet u hoeveel uren u daadwerkelijk heeft afgenomen. U kunt dit maandelijks wijzigen via Mijn Toeslagen, maar dit kan ook aan het einde van het jaar.

Tip: Neem je minder uren af dan je bij de aanvraag kinderopvangtoeslag (gemiddeld) vanuit bent gegaan en/of heb je dit te laat doorgegeven? Zet een deel van de kinderopvangtoeslag die je ontvangt apart op een spaarrekening. Zo kun je de terugbetaling die je straks ontvangt direct terugbetalen.

Het laatste nieuws

Communicatie noodopvang tijden...

07-04
NOODOPVANG IN SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN Het coronavirus heeft onze samenleving al ruim drie weken in haar greep. Dat betekent voor ouders/verzorgers thuis en voor het onderwijs dat zij samen voor een grote uitdaging staan. Leerkrachten moeten o... lees verder

Kinderopvangkosten

02-04
Wij verwachten de komende tijd meer duidelijkheid te krijgen over hoe wij het deel van de kinderopvangkosten die u zelf betaalt aan u gaan terug betalen. Belangrijk hierin is wel dat de factuur van de kosten aan ons betaald is. Wijzig uw kinderopvang... lees verder

Koeien de wei in op 7 april

02-04
Dinsdag 7 april mochten de koeien van boer Harry de wei in. Jaarlijkse vieren we dit met een open dag en de Koeiendans. Dit jaar helaas zonder open dag en zonder publiek. Maar de koeien waren gelukkig even blij als anders en maakten de gekste spronge... lees verder

Schoolvakanties 2019-2020 Aloy...

09-07
Hieronder een overzicht van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020 van de Aloysiusschool. Voorjaarsvakantie: 17 t/m 24 februari 2020 Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020 Hemelvaartvakantie: 21 + 22 mei 2020
Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl