Peuteropvang De Bengeltjes

Peuteropvang De Bengeltjes

Binnen de gemeente Tubbergen zijn, sinds 2010, alle peuterspeelzalen ondergebracht in de kinderpvang. Dit met het oog op dat alle kinderen recht hebben op vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voordat ze naar de basisschool gaan. 

Vanaf augustus 2020 is Kinderopvang De Boerderij gestart met een VVE-peutergroep in het dorp, in de BSO-ruimte van de Aloysiusschool. 

Peuteropvang De Bengeltjes, zoals de groep gaat heten, zal gebruik maken van de ruimte, waar de jongste BSO-kinderen zitten, als ze ’s middags uit school komen. Deze groep is al helemaal ingericht voor peuters/kleuters. De spelmaterialen zijn dus zeker ook geschikt voor peuteropvang. En de groep is huiselijk en gezellig ingericht met leuke hoekjes, zoals een poppenhoek en een bouwhoek.

VVE-peuteropvang is bedoel d voor kinderen vanaf 2 jaar totdat ze naar de basisschool gaan. Voor alle peuters is het van belang om voor de start van de basisschool een voorschools traject te hebben doorlopen. De overheid stimuleert dit door ouders via de kinderopvangtoeslag een compensatie in de kosten voor deze opvang  aan te bieden. De minimale afname van peuteropvang is 2 dagdelen. Uit onderzoek is gebleken dat het VVE traject met minder uren geen effect heeft. Kinderen die een extra steuntje in hun ontwikkeling kunnen gebruiken, kunnen gebruik maken van peuteropvang tot een maximum van 16 uur. We willen immers dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Indien dit aan de orde is, kunt u dit bespreken bij de JGZ (consultatiebureau) en hierover contact opnemen met ons.

VVE gecertificeerd

Peuteropvang De Bengeltjes is een VVE gecertificeerde opvang. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers extra geschoold zijn. Wij werken met het voor- en vroegschoolse programma Uk & Puk.
Wij vinden het belangrijk  dat kinderen al spelend kunnen leren. Voor  kinderen is het vooral gezellig spelen en de wereld hierbij ontdekken in een voor het kind veilige omgeving. Iedere zes weken hebben wij een nieuw thema waarbij de kinderen dus iedere keer samen met Puk weer wat anders beleven. Door de verschillende thema’s komen de kinderen met heel veel nieuwe woorden in aanraking, waarbij het speelgoed en de groepsruimte worden aangepast. Naast het spelen op de groep is er ook tijd om lekker buiten te spelen of bij slecht weer binnen een klim- en klauterparcours uit te voeren. De wereld van de kinderen wordt op deze manier steeds groter.  Zo krijgt het kind steeds meer zelfvertrouwen, wordt het zelfstandiger en leert het samen te spelen met andere kinderen. Vaak ontstaan in deze periode al de eerste vriendschappen.

We bieden deze VVE-peuteropvang aan tijdens de schoolweken (40 weken). De breng- en haaltijden zijn als volgt:

Brengen               : 08.30 - 08.45 uur
Halen                   : 13.45 – 14.00 uur (of tussen 11.30-11.45 uur)

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Kinderopvang De Boerderij op 0546-631618 of mailen mag ook naar info@kinderopvang-deboerderij.nl.

 

Het laatste nieuws

Peuteropvang de Bengeltjes

01-07
Peuteropvang de Bengeltjes: Kinderopvang De Boerderij is gestart met een VVE-peutergroep in de BSO-ruimte van de Aloysiusschool.  Peuteropvang De Bengeltjes, zoals de groep heet, zal gebruik maken van de ruimte, waar de jongste BSO-kinderen zitten, a... lees verder

Rijsnelheid kinderopvang de Bo...

23-04
We willen jullie nog even herinneren aan de rijsnelheid bij de Boerderij. Graag stapvoets rijden wanneer de parkeerplaats wordt opgereden. Rond breng- en haaltijden is het druk, lopen kinderen rondom de auto’s en dan is het fijn dat er stapvoets word... lees verder

Aandachtsfunctionaris

02-01
Binnen onze kinderopvang hebben wij i.v.m. de meldcode kindermishandeling een aandachtsfunctionaris. Indien er signalen binnen onze opvang van b.v. kindermishandeling zijn, dan zal zij hiervan op de hoogte gesteld worden. Zij zal meedenken in de stap... lees verder

Aanmelden basisschool

02-01
Ouders kunnen hun kind het hele jaar door aanmelden bij een basisschool. Dit kan voor de Aloysiusschool in Geesteren via onderstaande link en het daaraan gekoppelde formulier. Zodra uw kind drie jaar is geweest, kunt u uw zoon of dochter aanmelden.... lees verder
Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl